Gezond eten en bewegen

gecombineerde theorie- en beweegles

Natuur-el en Team Sportservice West-Friesland hebben samen een gecombineerde theorie- en beweegles over Gezond Eten en Bewegen ontwikkeld voor basisscholen in West-Friesland. Doel van deze gecombineerde les is om leerlingen van groep 1 t/m 8 meer te leren over gezond eten en bewegen en om de relatie tussen eten en bewegen ook fysiek inzichtelijk te maken. Klik hier om deze les voor uw school aan te vragen.

Organisatie

De gecombineerde les bestaat uit een theorieles, die wordt gegeven door Natuur-el, en een beweegles, die wordt gegeven door Team Sportservice West-Friesland. De groep krijgt eerst in de klas een theorieles, waarin uitleg wordt gegeven over waarom we eten, de relatie tussen eten en bewegen en wat gezond is om te eten. Later op de dag of op een andere dag in dezelfde week krijgt de groep een  beweegles, waarin de theorie is vertaald naar verschillende spel- en beweegopdrachten.

Doet uw school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma, dan kan deze combinatieles als educatief onderdeel van dit programma worden ingezet.

Inhoud en leerdoelen

De inhoud van de gecombineerde les is afgeleid van het lesprogramma Smaaklessen. De lesopzet is uitgewerkt op 4 niveaus: groep 1/2, groep 3/4groep 5/6 en groep 7/8. Klik op de groep om meer te lezen over de opzet en inhoud van de les.

Tijdens de les leren alle leerlingen wat hun lichaam nodig heeft om fit te blijven en gezond groot te worden, wat de relatie is tussen eten en bewegen, welke voedingsmiddelen goed voor hen zijn en dat het beter is om alleen af en toe te genieten van extra’s als snoep, koek en frisdrank. Leerlingen in de bovenbouw leren ook over de schijf van 5 en dat er een balans moet zijn tussen wat eet en hoeveel je beweegt.

Kosten

De kosten voor de theorieles bedragen €55,00 per gegeven les van 45 minuten ex BTW. De beweegles is gratis voor scholen waar vakleerkrachten van Team Sportservice West-Friesland bewegingsonderwijs verzorgen. Voor scholen waar Team Sportservice niet werkzaam is, bedragen de kosten € 55,- per gegeven beweegles van 45 minuten ex btw. Er dienen per schoollocatie minimaal drie lessen afgenomen te worden.

De subsidie Jong Leren Eten kan ingezet worden voor de uitvoering van deze combinatieles.