Jong Leren Eten in West-Friesland

Goed en gezond eten is een actueel vraagstuk wat hoog op de politieke agenda staat. Er is een landelijk stimuleringsprogramma ‘Jong Leren Eten’, wat zich richt op de verankering van voedseleducatie in het onderwijs. Naar aanleiding van een enquête over voedseleducatie op basisscholen in West-Friesland, zijn organisaties en bedrijven in de regio, die scholen willen ondersteunen bij voedseleducatie, bij elkaar gekomen. Samen bekijken we de mogelijkheden om op regionaal niveau het aanbod aan activiteiten en producten over voeding/voedsel te versterken, verbinden en verbreden.

Voedseleducatie op scholen in West-Friesland

Om inzicht te krijgen in de vraag naar voedseleducatie is er het voorjaar van 2018 op alle basisscholen in West-Friesland een enquête uitgezet. Het gaat in totaal om 105 scholen in de 7 Westfriese gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Ongeveer 1/3 van de scholen heeft de enquête ingevuld. Op basis van de reacties kan geconcludeerd worden dat een meerderheid van de scholen (54,3%) voeding en voedsel een meer structurele plek wil geven. Daarnaast vindt 34,3% van de scholen dat ze al voldoende doen aan dit thema. Vrijwel alle scholen, 80% van de respondenten, geven aan dat ze ‘de functies van voeding’ en ‘de herkomst van voeding’ belangrijke onderwerpen vinden. Er is een duidelijke behoefte aan praktijkgerichte, concrete activiteiten die op school of op locatie door een externe partij worden uitgevoerd en aan concrete activiteiten die de leerkracht zelf in de klas kan uitvoeren. Hierbij gaat het om verschillende soorten activiteiten, zoals: bezoek aan een boer of tuinder, kooklessen of moestuinieren.

Zullen we samen in onze regio kinderen alles leren over voedsel? Over herkomst, smaak, gezondheid, bereiding, verspilling, cultuur….zodat zij later bewuste keuzes kunnen maken en onze omgeving gezonder en duurzamer wordt?

Met deze oproep zijn in juni organisaties, bedrijven en instanties in de regio West-Friesland benaderd, die scholen op effectieve wijze willen ondersteunen bij voedseleducatie. Begin juli kwamen medewerkers en vertegenwoordigers van o.a. GGD, NME-centra, kookschool, zaadmuseum, schooltuinen, streekproducenten, Clusius College en Sportservice voor de eerste keer bijeen om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Onder de naam Jong Leren Eten in West-Friesland krijgt dit initiatief met ingang van 1 september vervolg.

Leren over voedsel in west-Friesland

Graag willen we alle organisaties, bedrijven en instanties, die regionaal actief zijn op het gebied van voedseleducatie, bij Jong Leren Eten in West-Friesland betrekken. Het doel is om het aanbod aan activiteiten en producten over voeding/voedsel in de regio te versterken door onderling samen te werken en bestaande activiteiten/producten te verbreden en te verbinden. Daarnaast willen we scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) inspireren en stimuleren om met voedseleducatie aan de slag te gaan door voor de hele regio een breed aanbod gestructureerd en aantrekkelijk te presenteren.  Uitgangspunt hierbij is het benadrukken van het unieke karakter van West-Friesland als belangrijke voedselproducerende regio.

Samen voor meer voedseleducatie

Bent u voedselproducent, plantenveredelaar, kookschool, kinderboerderij, schooltuinen, voedingsadviseur of op andere wijze betrokken bij voeding of voedsel en wilt u samen met ons kinderen meer leren over voedsel, neem dan contact op met Ellie van der Schriek (projectleider Jong Leren Eten in West-Friesland).