Jong Leren Eten West-Friesland 2020

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van waar we staan met betrekking tot gezonde voeding en voedseleducatie in West-Friesland: cijfers over gezonde leefstijl, deelname aan programma Gezonde School en Gezonde Kinderopvang en deelname aan subsidie Jong Leren Eten. Daarnaast wordt teruggeblikt op activiteiten die vanuit Jong Leren Eten West-Friesland in het afgelopen jaar zijn ondernomen.