Aanvragen RijkZwaan zadenpakket van Jong Leren Eten

Voor het zevende jaar kunnen scholen en bso’s pakketten aanvragen met zaden van groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan. Dit pakket bestaat uit 10 soorten groenten, waarmee je een afwisselende moestuin kunt aanleggen. Bij de zaden wordt een boekje met teeltinformatie bijgeleverd. Per school/bso kan er één zadenpakket worden aangevraagd.

Het zadenpakket kan tot uiterlijk 11 december 2023 worden aangevraagd via onderstaand formulier. Eind februari/begin maart kan het zadenpakket worden afgehaald op een nog nader te bepalen locatie.