Menukaart Voedseleducatie West-Friesland

Leren over voedsel en voeding werkt het beste als je het in de praktijk ervaart. Denk aan smaaklessen, moestuinieren, koken, boerderijbezoek. Maar hoe organiseer je dat, als school of kinderopvang?

In West-Friesland is een rijk aanbod aan ervaringsgerichte activiteiten over voeding en voedsel: zoals moestuinieren op locatie of op het schoolplein, kooklessen, een gastles over gezonde voeding of een boerderijbezoek. Al het aanbod is gebundeld in een infographic, Menukaart Voedseleducatie West-Friesland, dat een handvat biedt voor een effectieve aanpak van het thema voedsel op school of in de kinderopvang.

Het aanbod is in de menukaart geordend rond vijf onderwerpen: gezonde voeding, moestuinieren, boerderijbezoek, proeven en koken, en rondom voedsel. Per onderwerp vindt u meer informatie over inhoud en organisatie en het aanbod van activiteiten op school of in de regio. Veel aanbieders zijn bereid om mee te denken aan het aanpassen van hun aanbod aan de mogelijkheden en wensen van de school of kinderopvanglocatie. Kijk ook naar aanknopingspunten om activiteiten te integreren in andere lesactiviteiten, zoals bewegen, EU-schoolfruit of een groen schoolplein.

Bij de Menukaart hoort een losse bijlage met een overzicht van alle lesprogramma’s en het aanbod van activiteiten over voedsel in West-Friesland gerangschikt per onderwerp. In het overzicht vindt u per les/activiteit een korte omschrijving van de inhoud. Tevens wordt aangegeven welke thema’s aan bod komen en voor welke groep en type onderwijs het geschikt is.