Aan de slag met voedseleducatie in het nieuwe schooljaar 20/21

Goed voor jezelf zorgen, voor de ander en voor je omgeving; dat komt allemaal samen in leren over voeding en voedsel. Voedseleducatie verbindt gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie (NME) met elkaar. Het onderwerp biedt een rijke leeromgeving, waarin kinderen kennis en vaardigheden verwerven en waarden ontwikkelen die ze al snel zelf kunnen toepassen. Gezonde en duurzame voeding gaat over smaak, gezondheid, voedselproductie, bewust kiezen en voedselbereiding. 

Menukaart Voedseleducatie West-Friesland 2020/2021

In West-Friesland is een breed aanbod aan ervaringsgerichte activiteiten over voeding en voedsel: zoals moestuinieren op locatie of op het schoolplein, kooklessen, een gastles over gezonde voeding of een boerderijbezoek. Al het aanbod is met directe links gebundeld in de Menukaart Voedseleducatie West-Friesland. De nieuwe versie van de Menukaart kunt u nu downloaden.

Naast de Menukaart is er ook een overzicht van het aanbod van lesprogramma’s en activiteiten over voedsel in West-Friesland gerangschikt per onderwerp.

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs komend schooljaar weer subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding.

Ronde 3 van de subsidieregeling, voor schooljaar 2020/21, opent op 1 september 2020. Lees meer over de subsidieregeling en schrijf je in! – www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten

Thuis moestuinieren #06

Alle planten in mijn thuis-moestuin groeien hard, daarom weer de hoogste tijd voor een nieuwe moestuinvlog . We nemen een kijkje bij de komkommer- en tomatenplanten die in de eerste moestuinvlog zijn gezaaid en drie weken geleden zijn uitgeplant in mijn moestuinbak binnen. Daarna nemen we een kijkje bij de moestuinbakken buiten en ik laat zien hoe je bonen zaait.

Thuis moestuinieren #01

Nu de scholen dicht zijn kunnen een aantal geplande moestuinprojecten (nog) niet van start gaan. Een aantal gewassen, zoals komkommer en tomaat, moeten we echter in maart al voorzaaien om voor de zomervakantie te kunnen oogsten. In onderstaande video laat ik zien hoe ik hiermee ben begonnen. Laat je inspireren en ga zelf thuis ook aan de slag met moestuinieren.

Aan de slag met voedseleducatie

Wilt u als school, leerkracht of pedagogisch medewerker aan de slag met voedseleducatie? Hier vindt u meer informatie over de thema’s en het aanbod van activiteiten in West-Friesland!

Onder het thema voedselproductie vindt u het aanbod van Natuur-el op het gebied van moestuinieren op het schoolplein.

Huisarts: “Mensen weten echt te weinig over voeding!”

Op woensdagmiddag 3 april sprak huisarts Tamara de Weijer in basisschool Wereldwijzer in Hoorn over het belang van voedseleducatie. “Volgens de berekeningen van het RIVM is in 2040 62%  van de Nederlandse bevolking te zwaar. Mensen hebben te weinig kennis van de voedingsstoffen in producten en het effect daarvan op hun gezondheid. Daarom is het zo belangrijk dat we daar al jong mee beginnen en op school en op de kinderopvang het goede voorbeeld geven”.

Het landelijk programma Jong Leren Eten organiseerde deze middag voor geïnteresseerden uit het onderwijs en de kinderopvang, om de aandacht voor gezond en duurzaam voedsel in West-Friesland te vergroten. Want terwijl er in deze regio zoveel prachtige groente, fruit en zuivel geproduceerd wordt, staan veel mensen nauwelijks meer stil bij de herkomst van hun eten en maken ze vaak niet de gezonde keuzes.

LEUK, LEKKER EN GEZOND

Jong Leren Eten wil kinderen van 0-18 jaar laten ervaren hoe leuk, lekker, gezond én interessant leren over voedsel eigenlijk is. In de regio is er van alles te beleven: denk aan een bezoek aan een fruitteler, een witlofkweker of zuivelboerderij. Of ga op school en op de opvang je eigen moestuintje inrichten! Veel organisaties kunnen helpen met smaak- en kooklessen of het gezonder maken van de schoolkantine en er zijn online allerlei goede lesprogramma’s.

Om dat makkelijker vindbaar te maken hebben de projectleiders van Jong Leren Eten, de GGD en de talrijke aanbieders van activiteiten over voedsel in West-Friesland elkaar opgezocht. Samen presenteerden zij hun aanbod deze middag op de informatiemarkt. Bovendien hebben ze een digitale gids gemaakt waarin dit allemaal te vinden is.

Marietje de Jong, directrice van OBS Wereldwijzer

Marietje de Jong, directeur van basisschool Wereldwijzer: “Ik vind dit super handig, want wij willen echt een gezonde school zijn en experimenteren met wat het beste werkt. We hebben onlangs zelfs de traktaties afgeschaft, omdat het maar niet lukte om die gezonder te maken! Soms is het lastiger om de ouders te overtuigen dan de kinderen. Maar Wereldwijzer wil kinderen leren goed voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de wereld te zorgen. Dan hoort aandacht voor gezond en duurzaam voedsel daarbij”.

Meer informatie over voedseleducatie in West-Friesland is te vinden via de website www.jonglereneten.nl/provincie/noord-holland

Netwerkmiddag Jong Leren Eten Noord-Holland

Op 11 oktober organiseerde Jong Leren Eten Noord-Holland voor alle betrokkenen bij voedsel en educatie in Noord-Holland een netwerkmiddag. In de kassen van de Haarlemmer Kweektuinen zochten we antwoord op de vraag hoe we, dag in dag uit, kinderen tussen 0 en18 jaar kunnen leren gezonde en duurzame keuzes te maken. En hoe dat nog leuker, makkelijker of effectiever kan!

Tijdens één van de deelsessies mocht ik vertellen over de regionale samenwerking in West-Friesland.
Lees “Netwerkmiddag Jong Leren Eten Noord-Holland” verder